O Fundacji

Fundacja Teresianum powstała w 2006 roku, jej patronką jest Święta Teresa z Lisieux. Głównym celem Fundacji jest rozwijanie chrześcijańskiej i patriotycznej tożsamości osób wychowujących młodzież oraz mobilizowanie nauczycieli, wychowawców, liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli środowisk twórczych do stałego podnoszenia wiedzy merytorycznej i sprawności dydaktycznych. Niezwykle ważne jest dla nas tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego wychowanków i kształtowania ich charakteru w służbie Bogu i Ojczyźnie, podnoszenie religijnej świadomości i społecznego zaangażowania środowisk lokalnych. Fundacja zajmuje się również opracowywaniem, realizacją i rozpowszechnianiem projektów badawczych i programów edukacyjnych oraz integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kształtując świadomość społeczną dotyczącą problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych. Fundacja Teresianum realizuje swoje cele przez zakładanie i prowadzenie szkół.

W chwili obecnej Fundacja Teresianum prowadzi 3 szkoły:

Fundacja Teresianum realizuje również różnorodne projekty Unijne w dziedzinie edukacji.Projekty Unijne

Projekty Unijne